Statistikkloven

Statistikkloven, fullt navn Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå, regulerer innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og legger rammer for Statistisk sentralbyrås organisasjon og virksomhet.

Loven gir myndighetene hjemmel til å kreve at borgere avgir ikke-taushetsbelagte opplysinger til Statistisk sentralbyrå. Plikten kan gis gjennom forskrift eller pålegg. Loven gir også rett til å gi tvangsmulkt dersom en nekter å gi opplysninger til SSB. Innsamlede personopplysninger samlet inn med hjemmel i statistikkloven er underlagt streng taushetsplikt i 100 år. Derfor kunne for eksempel innsamlede data fra folketellingen 1910 først offentliggjøres i 2010.

Loven definerer statistikk som «tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen, og som fremkommer ved en sammenstilling og bearbeidelse av opplysninger om de enkelte enhetene i gruppen eller et utvalg av disse enhetene, eller ved systematisk observasjon av fenomenet»

I 2016 ble «Statistikklovutvalget» nedsatt med mandat om å utrede forslag til endringer i statistikkloven. Utvalget foreslo ny statistikklov i 2018[1] Ny lov som erstattet statistikkloven fra 1989 trådte i kraft i 2020.

ReferanserRediger

  1. ^ Finansdepartementet (19. mars 2018). «NOU 2018: 7». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 25. september 2018. 

Eksterne lenkerRediger