Statens skogskole Brandbu

Statens skogskole Brandbu ble opprettet i 1950, da under navnet Oppland skogskole. Skolen fusjonerte i 1988 med Gjøvik ingeniørhøgskole.

Skogutdanningen i Oppland ble etablert ved Storhove landsbruksskole (Fåberg/Lillehammer) i 1907. Undervisningen ved skogbruksavdelingen på Storhove ble opprettholdt til 1950 da det opprettes det en egen skogskole for Oppland. Oppland Skogskole startet sin virksomhet på Brandbu 10. januar 1950. Staten overtok driften av skolen fra 1. januar 1976 mens fylket fortsatt eide anlegget. Fra 1. august 1988 ble Statens skogskole, Brandbu oppgradert til høgskole, overført til det regionale høgskolesystemet og slått sammen med Gjøvik ingeniørhøgskole, her fulgte skolen i 1994 med inn i Høgskolen i Gjøvik. Den siste avdelingsformen, Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for skog- og naturforvaltning ble nedlagt i 2004.

Skolen var en av flere statlige skogskoler.

LitteraturRediger

  • Dahl, T. Kongleår: Skogutdanning på Brandbu gjennom 50 år, 1950-2000. Utgitt av Høgskolen i Gjøvik, Seksjon for skog- og naturforvaltning, 2000