Statens landbrukstilsyn

Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet) var et norsk statlig tilsyn med ansvar for tilsyn med plantehelse, såvarer, planteforedling, produksjon av økologiske landbruksvarer, samt bruk av plantevernmidler, gjødselvarer, fôrvarer og tekniske innretninger i landbruket. Det hadde hovedkontor på Ås. Tilsynet ble opprettet i 1994, og ble i 2004 slått sammen med en rekke andre tilsyn til Mattilsynet.