Statens Bankinvesteringsfond

Statens Bankinvesteringsfond, opprettet ved lov av 29. november 1991, hadde som formål å yte ansvarlig kapital til norske forretningsbanker og sparebanker med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger. I 2004 besluttet Stortinget at Statens Bankinvesteringsfond skulle avvikles, og at fondets kapital ved avvikling skulle overføres over til statskassen.

I henhold til dette ble statens aksjer i DnB NOR ASA overført fra Statens Bankinvesteringsfond til Nærings- og handelsdepartementets forvaltning pr. 30. mars 2004 etter at Nærings- og handelsdepartementet hadde fått konsesjon etter finansieringsvirksomhetsloven til å eie inntil 34 % av aksjene i DnB NOR ASA. Fondet ble avviklet formelt i løpet av 2004.

Eksterne lenkerRediger