Stat & Styring er et faglig uavhengig og partipolitisk nøytralt tidsskrift som fokuserer på aktuelle problemstillinger knyttet til ledelse, kompetanse, kvalitet, brukerrelasjoner, effektivisering og omstilling i offentlig sektor. Tidsskriftet redigeres i henhold til Fagpressens redaktørplakat.

Stat & Styring
LandNorge
TypeTidsskrift
Grunnlagt1991
UtgiverUniversitetsforlaget
Ansvarlig redaktør(er)Arild Aspøy
Politisk posisjonUavhengig

Tidsskriftet kommer med fire trykte utgaver per år og disse publiseres parallelt på tidsskriftdatabasen idunn.no.

Tidsskriftet ble etablert i 1991 i et samarbeid mellom Statskonsult som eier og Universitetsforlaget som utgiver. I 2004 overtok Moderniseringsdepartementet, senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet eierskapet til tidsskriftet.

Jan Erik Grindheim var redkatør fra 2006 --2013

Arild Aspøy tok over som redaktør for tidsskriftet i januar 2014.

Eksterne lenker

rediger