Startlån

Startlån er en norsk låneordning. Den gis til personer som skal kjøpe bolig for første gang eller som er i en vanskelig livsfase og må etablere seg på nytt.

Startlån kan finansiere inntil 100 prosent av kjøpesum til samme lave husbankrente.

Startlån kan også gis som toppfinansiering i tillegg til lån fra private banker.

Startlån kan gis til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, for eksempel for funksjonshemmede og til refinansiering.

Boligen må være nøktern og regnet i forhold til hvor mange som skal bo i boligen.

Du må ha evne til å betjene lånet over tid og betjeningsevnen avgjør hvor stort lån du kan få.

KilderRediger