Standardtysk, ofte også kalt høytysk, betegner alle standardiserte og overregionale uttalevarianter av det tyske skriftspråket. Standardtysk brukes som motsetning til all tale som ikke er standardisert, slik som f.eks. dialekter, sosiolekter, fagspråk og dagligspråk. Det finnes ulike standarder for uttale i Tyskland, Østerrike og Sveits, men det finnes ingen dialekt som er i overensstemmelse med standardtysk.

Se også rediger