Staby (familie)

Staby var navnet til en prestefamilie i Gudbrandsdalen.

Den antatte stamfaren er Jens Jenssen, som var prest i Staby sogn i Ringkøbing prosti i Danmark før 1573.


Han var trolig far til Jens Jenssen Staby, kalt Jens den eldre, som var prest i Lesja i Norge fra ca. 1570 til 1602. Jens var gift med Marit, som visstnok var «bonde-Datter» derfra. De hadde fem barn:

 • Jens (se under)
 • Aron kom til Øyer, hvor han bodde på gården Mo og senere ryddet bruket Aronsvea.
 • Nils, bodde på gården Belle.
 • Moses, bodde på gården Hoset. Han ble i 1613 bøtelagt i Øyer for å ha stukket en Aron på Mo, trolig broren, til blods. Moses skal ha reist ut av landet.
 • Anne ble gift til Skjellstad på Dovre. Hun var enke der i 1643.

Familien bodde i Prestgarden, før kalt Hov. I 1602 ble Jens den eldre prost i Gudbrandsdalen og sogneprest i Øyer, så han og Marit flyttet dit. Han virket fremdeles i 1610.


Sønnen Jens Jensson Staby, kalt Jens den yngre, gikk i fjerde klasse ved Trondheim katedralskole da foreldrene flyttet til Øyer. Bygdefolket i Lesja skal da ha bedt ham om å komme hjem og ta over kallet. Det var dårlige tider, og prestegården var i en miserabel tilstand da han overtok. Jens var gift med Anne Sveinsdotter fra Hattrem på Lesja. De hadde ti barn:

 • Kristen Jensson (ca. 1604–ca. 1669), selveier på gården Hovauk.
 • Jens Jensson (født ca. 1604), bodde på gården Brennjord.
 • Guri Jensdotter (i live 1694), gift til gården Tynnøl.
 • Svein Jensson (ca. 1608–ca. 1688) selveier på Hattrem Nigard.
 • Marit Jensdotter, bodde på gården Sønstebø.
 • Kristoffer Jensson (født ca. 1612, henrettet 1663), bodde på gården Flågåstad. Han begikk et drap og ble erklært fredløs. Kristoffer drepte dessuten gårdsstyreren på prestegården i tumultene da han noen år senere ble fanget.
 • Anne Jensdotter. Faren og brødrene skal ha prøvd å få ettermannen i prestekallet, Sigvard Engebretsson Munk, til å gifte seg med henne, men han nektet.
 • Ukjent datter, bodde på gården Stor-Kollstad.
 • Ola Jensson, bodde på gården Lia.
 • Mari Jensdotter, bodde på gården Hauje.

Jens den yngre virket som sogneprest til sin død i 1639 på besøk ved Ringsaker prestegård. Han ble gravlagt der. Etter hans død søkte enken, Anne, om å få bruke gården Skjellstad på livstid. Det ble innvilget, men i 1643 klaget beboeren Anne Jensdotter Staby over at hennes «salige brors qvinde» ville trenge henne fra gården som hennes «salige husbond» hadde bygd og leid.

KilderRediger

 • Kjelland, Arnfinn (1996). Bygdebok for Lesja. Bind 3. Lesja: Lesja kommune. 
 • Wiberg, S. V. (1871). Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. [Odense]: eget forlag. 
 • Norsk Slektshistorisk Forening (2001). «Norsk Prestehistorie». Arkivert fra originalen 25. januar 2019. Besøkt 24. januar 2019.