St. Johanneslogen Stella Polaris

St. Johanneslogen Stella Polaris er St. Johannesloge nr. 13 i Den Norske Frimurerorden. Losjen ble innviet den 25. juli 1919 i Tromsø, og var ved opprettelsen underlagt Trondhjems Provincialloge. Den 13. mai 1996 ble den underlagt Tromsø Provincialloge.

Våpenskjoldet til Stella Polaris

Forgjengeren til losjen var Tromsø St. Johannes Broderforening. Broderforeningen ble opprettet den 28. desember 1901, etter beslutning i Det Høye Råd våren 1899. Den 22. august 1913 ble opphøyd til deputasjonsloge underlagt St. Johanneslogen Nordlyset i Trondhjem.

Ordførende Mestere rediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1 Stiftsamtmann Klaus Nord Hoel 1865–1923 25. juli 1919 27. mai 1921
2 Generalmajor
Heyn van Kervel Kjerulf
1867–1945 27. mai 1921 27. mai 1922
3 Fylkeslege
Bertram Dybwad-Holmboe
1876–1944 27. mai 1922 27. mai 1927
4 Overlege Johannes Wisløff 1868–1947 27. mai 1927 27. mai 1939
5 Oberst
Otto Hjersing Munthe-Kaas
1883–1981 23. september 1939 27. mai 1948
6 Domprost
Anton Jervell Bøckman
1891–1961 27. mai 1948 11. september 1950
7 Biskop Alf Kristian Th. Wiig 1891–1974 11. september 1950 9. februar 1958
8 Sorenskriver Kaare Nerdrum 1908–1991 9. februar 1958 22. mai 1966
9 Tannlege Alfred Westad 1905–1976 22. mai 1966 23. august 1976
10 Disponent Trygve Storli 1924–2001 23. august 1976 24. mars 1980
11 Administrerende direktør
Holger Kiil
1924–2009 24. mars 1980 21. mai 1986
12 Bokhandler Knut Høegh 1916–2004 21. mai 1986 7. mai 1991
13 Advokat Arne jr. Eidsmo 1941– 7. mai 1991 24. januar 2000
14 Partner Per Trygve Kongsnes 1951– 24. januar 2000 8. oktober 2007
15 Fysioterapeut Torbjørn Schanche 1949– 8. oktober 2007 3. september 2012
16 Adm. Dir Jan-Eirik Lindberg 1961– 3. september 2012

Litteratur rediger

  • Terje Helsingeng og Bjarne Eilertsen (red.): Veiviser i Polarmørket, St. Johanneslogen Stella Polaris, Tromsø, 2009, ISBN 978-82-303-1266-7
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 1996/97, Aktietrykkeriet i Trondhjem
  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2007, Aktietrykkeriet i Trondhjem