St. Johannes Logeforbundet Polarstjernen

St. Johannes Logeforbundet Polarstjernen er et tidligere norsk frimurerlosjeforbund. Forbundet eksisterte uavhengig av «den X provins» (Norge) som var navnet på Den Norske Frimurerorden frem til 1937.

Losjen ble innviet som St. Johanneslogen Polarstjernen i Trondhjem den 7. mai 1893. Den var en av syv «humanitære» St. Johanneslosjer som ble grunnlagt i Norge av den tyske storlosjen «Zur Sonne» i Bayreuth i Oberfranken i kongedømmet Bayern. Under årsmøtet til «Zur Sonne» i Konstanz i republikken Baden den 8. mai 1920, ble Polarstjernen konstituert som Den Norske Provincialloge Polarstjernen. Provinsiallosjen hadde et ledende ansvar for de andre «humanitære» losjer i Norge. Innvielsen fant sted den 10. juli 1920.

Utbryterne i de «humanitære» losjene var blitt tildelt en konstitusjonspatent av «Zur Sonne». Det oppstod således en organisasjonsmessig splittelse i Norge mellom losjene under svensk jurisdiksjon og de nye humanitære losjene under tysk jurisdiksjon. En lignende splittelse hadde man også Danmark, hvor Det Danske Frimurerlaug ble opprettet i 1893 og Johanneslogeforbundet af Gamle, Frie og Antagne Murere i 1900 i opposisjon til Den Danske Frimurerorden. Splittelsen i Danmark opphørte i henholdsvis 1959 og 1961.

Den 26. september 1947 ble provinsiallosjen underlagt Den Norske Store Landsloge, og omdøpt til St. Johannes Logeforbundet Polarstjernen. Logeforbundet hadde sitt siste møte den 17. september 1960, hvoretter de «humanitære» losjer av St. Johannes ble innlemmet i Den Norske Frimurerorden. Polarstjernelogene har fått lov til å arbeide med ritualer som avviker noe fra ritualene i de andre norske St. Johanneslosjene.

Forbundsmestre rediger

# Navn Innsatt Avgikk
1 Overlege
Kristian Semb Kielland
(1841–1919)
17. juni 1893 9. oktober 1898
2 Byfogd
Peter Elias Bjørnson
(1838–1906)
9. oktober 1898 22. oktober 1905
3 Direktør
Per Mathiesen
(–1919)
22. oktober 1905 29. oktober 1911
4 Visekonsul
Hans Jørginus Hansen
(1857–1919)
  29. oktober 1911 15. mai 1919
5 Rentier
Christian Phillip Friedrich Bohne
(1853–1923)
15. mai 1919 20. september 1922
6 Trafikkinspektør
Andreas Minken
(1861–1937)
20. september 1922 26. september 1925
7 Fargehandler
Nils August Andersen
(1874–1928)
26. september 1925 22. november 1928
8 Lærer
Arne Bjørn Jæger Meland
(1881–1953)
14. september 1929 19. september 1931
9 Auksjonarius
Magnus Christian Ludvig Fossum
(1873–1936)
19. september 1931 17. desember 1936
10 Hovedrevisor
Adolf Kristian Bay
(1887–1965)
4. september 1937 26. september 1947
26. september 1947 17. september 1960

Litteratur rediger

  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 1958/59, Br. J. Chr. Gundersen trykkeri, 31. mai 1958