Det Danske Frimurerlaug

orden

Den Danske Frimurerlaug består av 42 St. Johanneslosjer, tre Provincial-losjer, en forskningslosje og en Laugsmesterens losje. Ordenen krever heller ikke kristen tro av sine medlemmer, men troen på Gud som et høyere vesen. Det Danske Frimurerlaug har pr dato (2008) om lag 1700 medlemmer.

# Navn Grunnlagt Sted
801 Laugsmesterens loge København
843 Forskningslogen Sit Lux 1996 Odense
Provinsiallogen i Sjælland
802 St. Johanneslogen Lyset til De IX Hjerter 1919 København
804 St. Johanneslogen Tre Løver 1920 København
813 St. Johanneslogen Danevirke 1923 København
814 St. Johanneslogen Phoenix 1923 København
815 St. Johanneslogen De Tre Hamre 1923 København
816 St. Johanneslogen De Tre Søjler 1924 København
819 St. Johanneslogen Den Gyldne Cirkel 1928 København
823 St. Johanneslogen Sct. Georg til Fidelitas 1949 København
825 St. Johanneslogen Den Raa Sten 1953 København
827 St. Johanneslogen Pythagoras 1959 Vordingborg
828 St. Johanneslogen Det Flammende Sværd 1960 København
832 St. Johanneslogen Mod Lyset 1981 København
839 St. Johanneslogen Rosendal 1994 Hillerød
841 St. Johanneslogen Adoniram 1996 København
844 St. Johanneslogen Dominicus 1999 Holbæk
846 St. Johanneslogen Ivar Huitfeldt 2002 Greve
Provinsiallogen i Jylland Nord
803 St. Johanneslogen Janus Vesta 1920 Århus
811 St. Johanneslogen Den Kubiske Sten 1921 Aalborg
812 St. Johanneslogen Akacien 1922 Randers
821 St. Johanneslogen Sirius 1935 Silkeborg
822 St. Johanneslogen Folke Bernadotte til Caritas 1949 Herning
824 St. Johanneslogen Pentagrammet 1952 Viborg
829 St. Johanneslogen Den Evige Flamme 1962 Aalborg
831 St. Johanneslogen Den Gyldne Trekant 1976 Herning
833 St. Johanneslogen Den Gyldne Aks 1981 Randers
834 St. Johanneslogen Den Rette Vinkel 1981 Aalborg
835 St. Johanneslogen Troskap 1981 Herning
838 St. Johanneslogen Orion 1993 Silkeborg
845 St. Johanneslogen Hiram 2000 Randers
848 St. Johanneslogen Heptagrammet 2004 Viborg
Provinsiallogen i Jylland Syd og Fyn
805 St. Johanneslogen Pax Interna 1921 Fredericia
806 St. Johanneslogen De To Søjler 1921 Vejle
807 St. Johanneslogen De Tre Lys 1921 Esbjerg
810 St. Johanneslogen Den Flammende Stjerne 1921 Odense
820 St. Johanneslogen Bertel Thorvaldsen til Haabet 1934 Horsens
826 St. Johanneslogen Pyrus Malus 1954 Sønderborg
830 St. Johanneslogen Humanitas 1969 Esbjerg
836 St. Johanneslogen Lyset Genius 1984 Horsens
837 St. Johanneslogen To Løver 1985 Gram
840 St. Johanneslogen Circklens Centrum 1994 Odder
842 St. Johanneslogen Vita Nova 1996 Vejle
847 St. Johanneslogen Landemærket 2002 Gram

HistorieRediger

Ordenen ble opprettet den 1. april 1893 under navnet «Ordenen for By og Land». Den 11. august 1919 skiftet den navn til «Stor Orienten for Danmark og Norden». Ikke lenge etterpå begynte den å praktisere høygradsystemet den gamle og anerkjente skotske ritus.

Sommeren 1924 ble deretter «Den Danske Stororient» grunnlagt. Denne ordenen praktiserte de samme høygradene, mens ritualene i de tre St. Johannesgradene var påvirket av fransk frimureri.

Den 14. april 1929 ble disse to ordener slått sammen til den nye «Storlogen af Danmark af Gamle Frie og Antagne Murere».

De tre St. Johannesgradene ble frigjort fra høygradene, og fikk sin egen jurisdiksjon. Denne jurisdiksjonen, «Frimurerlauget i Danmark», omfattet nå St. Johanneslosjene fra begge ordener. I tillegg ble innholdet i St. Johannesgradene modifiserte til å bli en ordrett gjengivelse av de engelske St. Johannesgradene.

For å tilpasse seg det engelske systemet ytterligere, sendte Ordenen i 1951 brødre til England for å innvies i Englands forente storlosje. Formålet var å oppfylle bestemmelsen om at den danske storlosjen skulle være direkte utgått fra den engelske. Da dette var gjort, opprettet Ordenen en ny jurisdiksjon for St. Johanneslosjene den 15. november 1951 under navnet «Storlogen av Danmark».

Englands forente storlosje anerkjente ikke mer enn én frimurerorden i et land, og i kraft av tradisjonene kunne dette bare være Den Danske Frimurerorden. Samtidig hevdet «Storlogen av Danmark» at Den Danske Frimurerorden hadde «sviktet» frimureriet ved å praktisere det svenske system.

1950-tallet ble det innledet forhandlinger med Den Danske Frimurerorden. Forhandlingene endte med at «Storlogen av Danmark» ble tilsluttet Den Danske Frimurerorden den 1. januar 1961, under navnet «Frimurerlauget af Gamle, Frie og Antagne Murere».

Lauget endret senere navn til «Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere». I 1991 ble ritualene i St. Johanneslosjene revidert på nytt, og er nå identiske med det engelske Emulation Ritual.

Eksterne lenkerRediger