St. Andreaslogen St. Michael til det flammende Sverd

St. Andreaslogen St. Michael til det flammende Sverd er en St. Andreasloge (St. Andreasloge nr 19) i Den Norske Frimurerorden som ble innviet i 2009 i Sortland.

Logens historie starter med Vesteraalen St. Andreas broderforening, som ble grunnlagt den 2. mai 2003.

I 2008 ble broderforeningen opphøyd til deputasjonsloge, underlagt St. Andreaslogen Oscarsborg. Deputasjonslogen hadde navnet St. Andreaslogen Oscarsborgs Deputasjonsloge i Vesterålen.

Autoritetsdata