Sprekk-kapsel

Sprekk-kapsel er en tørr frukttype (kapsel) som åpner seg med langsgående sprekker for å spre frø.

Eksempler på planter som har sprekk-kapsel