Sporer i melk

Sporer i melk er aerobe, sporedannende bakterier som lever i landbruksomgivelser og danner sporer i melk fra husdyr. bakteriene er i stand til å kapsle de seg inn og danne sporer som kan gå i melken. Disse bakteriene er meget hardføre og vanskelige å bekjempe.

Sommersporer (Bacillius cereus)Rediger

Bacillus cereus er en aerob (oksygenbrukende) bakterie som ofte går under navnet «sommerspore» fordi den sprer seg ekstra mye i varmt vær. Melken surner raskere om sommeren – den søtkoalugerer, dvs at melka ”syrner” uten at den er sur. Lav temperatur på vaskevann (40-45°C) i landbruksomgivelser medfører at melkefett danner belegg og sporene formere seg ekstra mye.

Tiltak for å unngå sporer i melkRediger

Tiltak for å unngå Bacillus cereus-sporer i melk, omfatter:

  • Avtørking av spener med klut
  • Formelking av 3-4 stråler før påsett av melkemaskin
  • Bruk av spenedrypp eller -krem etter melking
  • Vask av kluter og anlegg ved 70-80°C
  • Rask nedkjøling av melka etter melkingen
  • God rengjøring i fjøs og uthus
  • God surfôrkvalitet i fjøset
  • God drenering på utearealer
  • Maursyreholdige tilsetningsmidler senker pH under 4,2