Spill (vinsj)

Spill er en form for vinsj beregnet for heising, løfting eller forhaling av tyngre gjenstander. Det finnes en rekke ulike former for utforminger av slike spill, med ulike mekaniske løsninger.

Drivkraften i et spill kan være håndkraft eller mekanisk med motor, elektrisk eller hydraulisk kraft. Spill nytter bredt innen industrien, ved slipper og på skip, ved lasting og lossing, heising av seil, og i fiskefartøyer til innhaling av garn.

  • Ankerspill
  • Brattspill, et mindre ankerspill som drives ved pumping av en spake.
  • Gangspill, ofte kalt forhalingsvinsj, mekanisk innretning til overføring av sterke horisontale drag i trosser ved forhaling.
  • Håndspill, et hånddrevet spill eller vinsj
  • Krøppelspill, på jekter er det et håndspill som stod i akterkanten av stormasten og ble benyttet til å heise seil, eller eventuelt ved lasting og lossing.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ hardangerogvossmuseum: Krøppelspill, hentet 16. juli 2011