Spesifisitet

Spesifisitet i medisinsk sammenheng definert som sannsynligheten for at en prøve skal være negativ (her i betydningen at den indikerer at tilstanden ikke foreligger) dersom vedkommende som testes faktisk ikke har tilstanden det testes for.

En prøves spesifisitet sier sammen med dens sensitivitet hvor nøyaktig prøven er, det vil si dens evne til å gi rett svar på om den som testes faktisk er eller ikke er bærer av tilstanden det testes på.