Åpne hovedmenyen

Spesialist (lege)

lege som har gjennomført en spesialistutdannelse og blitt godkjent av helsemyndighetene som spesialist innen en medisinsk spesialitet
(Omdirigert fra Spesiallege)

En spesialist, tidligere også kalt spesiallege, er en lege som har gjennomført en spesialistutdannelse og blitt godkjent av helsemyndighetene som spesialist innen en medisinsk spesialitet. En slik utdannelse består både av erfaring gjennom arbeid innen feltet på sykehus o.l., kurs og forskning. I Norge tar det vanligvis minst 5 år (i praksis ofte lenger) etter autorisasjon som lege å oppnå godkjennelse som spesialist innenfor et fagområde. Spesialister blir godkjent av Helsedirektoratet, som fastsetter kravene etter råd fra spesialitetskomitéer på fem medlemmer innen de enkelte disiplinene. Helsedirektoratet oppnevner også spesialitetskomitéene. Mellom 1982 og 2011 var Den norske lægeforening delegert ansvaret for å oppnevne spesialitetskomitéene og godkjenne spesialister av helsemyndighetene.

Den medisinske grunnutdannelsen (i Norge cand.med.) er en meget generell utdannelse, men medisinfaget er svært vidtfavnende og høyt spesialisert. For å bli godkjent som spesialist må man ha en inngående beherskelse av et bestemt fagområde.

Eksterne lenkerRediger