Special Olympics

Special Olympics er en internasjonal organisasjon og en verdensomspennende idrettsbevegelse for personer med utviklingshemning.

Den internasjonale olympiske komite anerkjenner tre internasjonale idrettsorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne;

HistorieRediger

Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, og tilrettelegger trening og konkurranser for 2,3 millioner utøvere i over 160 land. Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special Olympics ble stiftet i 1968 av Eunice Kennedy Shriver, søster til John F. Kennedy. Kennedy-familien er fremdeles involvert i den daglige driften av Special Olympics. Jevnlig fysisk aktivitet er forbundet med flere helsegevinster, ikke minst for mennesker med utviklingshemning. Gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet bedres fysisk form og motoriske ferdigheter, samt at en gjennom mestringsopplevelser utvikler bedre selvtillit, tro på seg selv og tro på egne evner. Idrettsarenaen er dessuten en viktig sosial arena, hvor en lærer å spille på lag med andre, stole på andre, forholde seg til regler, finne ressurser i seg selv, fairplay m.m.

Den internasjonale olympiske komite anerkjenner Special Olympics som en av tre internasjonale idrettsorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De andre to organisasjonene er Den internasjonale paralympiske komite og Den internasjonale komiteen for døveidrett.

Special Olympics formål er å tilby barn, unge og voksne med utviklingshemning, muligheter for trening og konkurranse året rundt. Gjennom dette gis den enkelte mulighet til å utvikle bedre fysisk form, vise innsatsvilje, oppleve glede og inkluderende deltakelse i samspill med familie, venner, andre utøvere og lokalmiljø.

Special Olympics gir utøvere på alle ferdighetsnivåer mulighet til å være aktiv i idrett og fysisk aktivitet hele året, og aktiviteten tilrettelegges ut fra den enkeltes ønsker og forutsetninger. Konkurransene tilrettelegges slik at alle konkurrerer på et rettferdig og utfordrende nivå, hvor alle gis mulighet til å vinne. Ett unikt system for divisjonering brukes i alle konkurranser – divisjonering er et system hvor utøvere/lag deles i grupper hvor de konkurrerer mot utøvere/lag med tilnærmet likt ferdighetsnivå. Special Olympics har også egne familie, skole og helseprogram.


Eunice Kennedy Shriver hadde selv en utviklingshemmet søster, som ofte gis deler av æren for at organisasjonen ble stiftet.

De første Special Olympics-lekene ble arrangert i Chicago (USA) i 1968.

Special Olympics i NorgeRediger

Special Olympics Norge er registrert som en frivillig organisasjon med Paal Aamaas som styreleder og Geir Smeby som direktør.

Special Olympics Norge er etablert for å jobbe spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemning, og er sammen med resten av norsk idrett ansvarlig for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Familie, skole og helseprogrammene innehar særlig fokus i Special Olympics Norge.

Eksterne lenkerRediger