Sotrasambandet er et planlagt veiprosjekt fra Sotra til Bergen Vest, på riksvei 555 i Fjell og Bergen.[1][2]

I prosjektet inngår en plan om å bygge ny bro mellom Sotra og Bergen[3], i tillegg til å forbedre veiforbindelsen og forlenge motorveien fra Kolltveit på Sotra til Loddefjord i Bergen, med muligheter for bybane fra Straume til Bergen sentrum.

Den nye broen skal ha fire felt og skal ligge sør for den eksisterende Sotrabroen. Tidligere var det snakk om en undersjøisk tunnel.[4]

Prosjektet har vært omdiskutert. Lokalbefolkningen ønsket tidlig en undersjøisk tunnel for å spare boligområdene både på sotrasiden og bergenssiden for den trafikkveksten som er ventet de kommende årene i takt med byutviklingen på Straume, samt veksten i folketallet på Sotra. Per 2009 hadde Sotrabroen en årsdøgntrafikk (ÅDT) på om lag 26 000[5], mot et forventet ÅDT på 35 000 i 2030. Alternativet med tunnel ble senere forkastet av Statens vegvesen og samferdselsdepartementet, til tross for protester hos befolkningen i nærmiljøet. Bergen kommune har ønsket at planområdet for sotrasambandet utvides til å inkludere strekningen mellom Storavatnet og Liavatnet i Bergen kommune, for å se utbyggingen av sotrasambandet i sammenheng med det eksisterende veinettet i Bergen, og for å forhindre at området rundt Storavatnet utvikles til en trafikkmaskin tilsvarende hva Nygårdstangen i Bergen er i dag. Så mange som 29 boliger og 11 fritidseiendommer må rives for å få bygget veien. Fire av disse ligger på Sotra, resten på bergenssiden.[6]

 • Hensikt: Det skal utvikles et fastlandssamband mellom Sotra og Bergen som sikrer langsiktige, gode og trygge kommunikasjoner for alle trafikkantgrupper og som legger grunnlag for videre vekst og regional utvikling.
 • Vei:  
 • Fase: Planfase
 • Kommuner: Øygarden, Bergen
 • Fylke: Vestland
 • Finansiering: Stat, Bompenger
 • Nasjonal transportplan: byggestart hausten 2021
 • Bevilgning: 10,00 milliarder kroner[7]
 • Gang og sykkelvei: 3 meter bredt[2]

Referanser

rediger
 1. ^ Løland, Leif Rune (6. oktober 2016). «105 mill kr til Sotrasambandet». NRK. Besøkt 30. januar 2024. «Riksveg 555 Sotrasambandet i Bergen og Fjell kommunar skal gjennomførast som eit OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid), og inneber fire-feltsveg og ny Sotrabru, der det i dag er rushproblem.» 
 2. ^ a b «Rv. 555 Sotrasambandet». Statens vegvesen. Besøkt 6. desember 2020. 
 3. ^ «Pressemelding: No startar bygginga av verdas største heildigitale hengebru». kommunikasjon.ntb.no (norsk). Statens vegvesen. 22. september 2023. Besøkt 30. januar 2024. 
 4. ^ Bergens Tidende – Sotras veifremtid bestemmes i dag
 5. ^ Fastandssambandet Sotra-Bergen Høringsframlegg til planprogram 27.1.2011 http://www.vegvesen.no/_attachment/202919/binary/393282%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D%5Bdød+lenke%5D Sotrasambandet
 6. ^ Slik vil de ha nye Sotra-sambandet
 7. ^ «Rv. 555 Sotrasambandet / Fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 20. januar 2021. Besøkt 6. desember 2020. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata