Sotrasambandet

Koordinater: 60°22′16″N 005°09′59″Ø

Sotrasambandet er et planlagt veiprosjekt fra Sotra til Bergen Vest.

Prosjektet inneholder bro mellom Sotra og Bergen, i tillegg til forbedret vei og forlengelse av motorveien fra Kolltveit på Sotra til Loddefjord i Bergen[1], med muligheter for bybane fra Straume til Bergen sentrum. Broen skal ha fire felt og skal ligge sør for den eksisterende Sotrabroen. Tidligere var det snakk om en undersjøisk tunnel.[2]

Prosjektet har vært omdiskutert. Lokalbefolkningen ønsket tidlig en undersjøisk tunnel for å spare boligområdene både på sotrasiden og bergenssiden for den trafikkveksten som er ventet de kommende årene i takt med byutviklingen på Straume, samt veksten i folketallet på Sotra. Dagens sotrabro har per 2009 et ÅDT på om lag 26 000[3],mot et forventet ÅDT på 35 000 i 2030. Alternativet med tunnel ble senere forkastet av Statens vegvesen og samferdselsdepartementet, til tross for protester hos befolkningen i nærmiljøet. Bergen kommune har ønsket at planområdet for sotrasambandet utvides til å inkludere strekningen mellom Storavatnet og Liavatnet i Bergen kommune, for å se utbyggingen av sotrasambandet i sammenheng med det eksisterende veinettet i Bergen, og for å forhindre at området rundt Storavatnet utvikles til en trafikkmaskin tilsvarende hva Nygårdstangen i Bergen er i dag. Så mange som 29 boliger og 11 fritidseiendommer må rives for å få bygget veien. Fire av disse ligger på Sotra, resten på bergenssiden.[4]

FaktaRediger

  • Hensikt: Det skal utvikles et fastlandssamband mellom Sotra og Bergen som sikrer langsiktige, gode og trygge kommunikasjoner for alle trafikkantgrupper og som legger grunnlag for videre vekst og regional utvikling.
  • Vei:  
  • Fase: Planfase
  • Kommuner: Øygarden, Bergen
  • Fylke: Vestland
  • Finansiering: Stat, Bompenger
  • Nasjonal transportplan: Omtalt i NTP 2006-2015
  • Bevilgning: 8,4 milliarder kroner[5]
  • Gang og sykkelvei: Delvis, fem meter bredt[6]

ReferanserRediger