Sosiologisk årbok er en norsk publikasjon for faget sosiologi.

Sosiologisk Årbok  
Fagfelt Sosiologi (220)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk Norsk
Redigert av Per Otnes
Om tidsskriftet
Utgiver Universitetet i Oslo (Norge)
Publikasjonshistorie 1996 - til nå
Utgivelseshyppighet Årlig
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0808-288X
ITAR-kode 5854
Lenker

Sosiologisk årbok kom ut første gang i 1985. Årboken sprang ut av miljøet ved Institutt for sosiologi (i dag Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi), Universitetet i Oslo. Redaktører ved starten var Dag Østerberg og Per Otnes. I 2003 gikk årboken over til å bli et fagfellevurdert tidsskrift. Fra 2004 utgis årboken av Novus forlag i Oslo.

Eksterne lenker rediger