Sosial integrasjon

(Omdirigert fra Sosial integrering)

Sosial integrasjon er en sosial prosess som innenfor sosiologien defineres som «en prosess som fører til at ulike sosiale enheter (individer, grupper, kulturer, nasjoner) forenes»,[1] eller som «samhørigheten mellom samfunnsmedlemmene».[2]

Integrering eller integrasjon brukes også om innlemming av innvandrere i majoritetssamfunnet. Integrasjon blir i den sammenhengen brukt som kontrast til assimilering.[3]

VertssamfunnRediger

Et vertssamfunn er en generell populasjon (i utgangspunktet majoriteten) i et sosialt system. Det kan eksistere flere samfunn i en enkelt stat, og en snakker derfor om «samfunnet» som en helhet - ofte innenfor rammene av en stat. Når samfunn beveger seg fra homogenitet kan det oppstå subkulturer som opptrer i vertssamfunnet. Det blir gjerne først aktuelt å snakke om et vertssamfunn i en kontekst der det eksisterer subkulturer.[trenger referanse]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Sosiologisk leksikon. Oslo: Universitetsforl. 1997. s. 288. ISBN 8200229483. 
  2. ^ Østerberg, Dag (1938-) (1986). Fortolkende sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. s. 78. ISBN 8200076164. 
  3. ^ «Integrering». Besøkt 7. desember 2015.