Sommerro var brukt som navn på flere byløkker i Christiania. Den første Sommerro-løkken lå ved Drammensveien der hvor Dronningparken (en del av Slottsparken) ligger i dag. Fra 1778 var dette Bernt Ankers landsted. Hovedbygningen besto av en liten laftet trebygning med to etasjer og var omgitt av en stor frukthage. Bernt Anker hadde sin bolig i Paléet. Han eide også Frogner Hovedgård, men om sommeren, «når han var trett av livet og forretningene», kunne han trekke seg tilbake til Sommerro. I 1841 ble denne eiendommen kjøpt av Slottskommisjonen og innlemmet i Slottsparken, og hovedbygningen ble i mange år brukt som bolig for slottsgartneren.

I 1844 kjøpte kjøpmann Sigvardt Blumenthal en del av den gamle Skinderstien og anla en løkke, også kalt Sommerro, der Sommerrogata og Sommerroparken ligger i dag. I 1870-årene ble det bygget leiegårder på denne eiendommen og mot slutten av 1800-tallet ble den gamle hovedbygningen, som trolig var tegnet av Christian H. Grosch, revet.

Navnet Sommerro har også vært brukt på en tredje byløkke som lå i Jens Bjelkes gate 82. Denne løkken ble innlemmet i byen og ble utparsellert til ny bebyggelse dels i 1890-årene og dels i 1930-årene. Det gamle løkkehuset ble revet i 1939.

LitteraturRediger