Solminimum er en normalperiode med minst aktivitet i den 11-årige syklusen til solen. I løpet av et solminimum avtar mengden med solflekker og solstormer, og er tidvis fraværende i flere dager. Solminium forventes ikke å påvirke det globale klimaet, men nyere studier har vist at noe forbindelser med regionale værmønstre.

Solflekksyklusene fra 1975 til 2005
En prediksjon for solflekksyklus 24 (2008-2020) gir et utjevnet solflekk-tall på maksimalt ca. 66 sommeren 2013. Gjeldende observasjoner gjør dette til den laveste solflekksyklusen siden registreringer startet på 1750-tallet.

Solminimum står i kontrast til solmaksimum, hvor der kan være hundrevis av solflekker.