Solis (diktsamling)

Solis er ei diktsamling av Hanne Aga, utgitt på Samlaget i 2000. Den har undertittelen «dikt song» – i likhet med samlinga fra 1993: Gå i skuggen/Vent på vinden.

Solis er et svært ordknapt verk – diktene spres ut over 100 sider med ofte ikke mer enn 1-3 korte strofer på hver side. Samlinga er inndelt i 4 kapitler og en epilog. Det er ikke klart om hvert kapittel skal leses som én tekstenhet eller om de består av flere separate dikt. Imidlertid er det klart at avdelinga med tittelen «pustande» utgjør en enhet, med sin anaforiske gjentakelse av orda «jeg ville». «Pustande» er den delen av samlinga som tydeligst framviser et lyrisk jeg. Ellers er jeg-et til stede i skiftende grad eller helt fraværende.

Tekstene mangler tegnsetting, og består for en stor del av setningsemner. Substantivfraser er mye brukt, og særlig viser Aga en forkjærlighet for konstruksjoner av typen presens partisipp + substantiv: «perlande brodd», «glinsande strand», «kvitnande mor». Rytme og klang har en klar forrang framfor semantisk innhold.

Autoritetsdata