Smutthavet

Smutthavet (også kalt Bananhullet, begge navnene er inspirert av Smutthullet i Barentshavet) er en betegnelse på et 321 700 km² stort havområde omkranset av Norges, Islands, Færøyenes og Grønlands økonomiske soner, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Området er internasjonalt farvann.

Smutthavets plassering i Norskehavet.

I 2006 utformet Norge et jurisdiksjonskrav overfor Den internasjonale havrettskommisjonen. Kravet ble kommentert av Island, Danmark, Russland og Spania. Kommisjonens anbefaling, datert 27. mars 2009, bekreftet Norges krav på deler av Smutthavet.[1]

ReferanserRediger