Smålegemer i solsystemet

Smålegemer i solsystemet er en fellesbenevnelse for små objekter i solsystemet som hverken er planeter eller dvergplaneter. Definisjonen ble vedtatt i 2006 av Den internasjonale astronomiske union. Følgende objekt faller nå inn under den nye definisjonen:

Fordeling av kentaurer og transneptunske-objekt.
alle de klassiske asteroidene; bortsett fra den største, 1 Ceres, som er en dvergplanet
alle kentaurene og neptuntrojanerene
alle de transneptunske-objektene, bortsett fra de største som klassifiseres som dvergplaneter, som for eksempel Pluto og Eris

Det er ikke klarlagt om en nedre grense for størrelsen til smålegemene vil bli opprettet eller om definisjonen vil inkludere all materie ned til størrelsen på meteoroider.

Bortsett fra de største som er i hydrostatisk likevekt, er det kretsløp og ikke størrelse som skiller måner seg fra smålegemer. Månenes baner er ikke sentrerte rundt Solen, men rundt andre objekt som planeter, dvergplaneter og andre smålegemer.

Noen av de største smålegemene kan bli reklassifiserte dersom videre undersøkelser kan avgjøre om de har hydrostatisk likevekt eller ikke.

Banene til størstedelen av smålegemene er å finne i to områder; asteroidebeltet og Kuiperbeltet. Disse beltene har indre strukturer forårsaket av påvirkningen fra de større planetene, spesielt Jupiter og Neptun, og har heller svakt definerte grenser. Andre områder inneholder mindre objekter i mindre konsentrasjoner. Disse inkluderer nærjordsasteroidene, kentaurene, kometene og spredde-skive-objekter.

De minste makroskopiske objektene i bane rundt Sola blir kalt meteoroider. IAU har ennå ikke vedtatt noen definisjon på hva en meteoroide er, men ulike definisjoner definerer objekt så store som 50 m i diameter og så små som 100 µm som meteoroider.

Eksterne lenker

rediger