Slottskirken (Varberg)

Varberg slottskirke var en kirke i festningsanlegget Varberg slott, i byen Varberg i Halland.

Varberg slott i 1569 under Varbergs kapitulasjon
Varberg museum hvor slottskirken lå

Kirken har trolig blitt til på slutten av 1500-tallet. Den første omtale av den ses i forbindelse med lensmann Anders Kjeldsen Bings død i 1589. Det var muligvis Bing som i sin embetsperiode fra 1572–89, hadde tatt initiativet til innredning av kirken.

Den var oppført i gråsten med temmelig tykke murer, med tegl innvendig omkring vinduer, øvre gavler og på gulvet. Taket besto av bjelker og planker med stolper under, og det fantes etasjer både over og under. Kirkens inngang var gjennom våpenhuset, og det var tre vinduer ut mot borggården og et oppe på den vestlige side ut mot volden.

I tårnet fantes et tårnurverk og det var i 1610 to ringeklokker.

InventarRediger

Det meste av inventaret ble overført til Københavns slott da svenskene i 1645 overtok festningen. Deriblant var:

 En kalch och en disch forgylt bege stycher som brugiss paa altared i kierchen... 

Bennett, R.: Kyrkorna i Varberg, Almqvist & Wiksell, 1980

Det er blitt foreslått at denne kalk er identisk med en som i dag befinner seg i Nationalmuseet i København (inv 18172). Kalken er datert 1533 og stammer fra Antvorskov kloster. Annet inventar som ble medbrakt var en messehagl og messeskjorte, et par messinglysestaker hvorav den ene war i sönder samt et blått antependium av silke med gullfrynser på den ene side.

I alteroppsatsen sås øverst det danske riksvåpen samt Christian IVs valgspråk Regna firmat pietas. Maleriet i midten forestilte nattverdenens innstiftning og var utført av Jens Søffrensenn i Helsingør, og i feltet under denne fantes en innskrift med Fader Vår på dansk. Alteret hadde sin plass ved kirkens østre gavl, nær oppgangen til tårnet.

Prekestolen ble liksom alteret, bestilt av lensherren Mogens Gyldenstierne d.y. og utført av Sven Snekker (Suend Snedicher) som også hadde bygget alteret. Søffrensenn som på dette tidspunkt bodde i Varberg, malte og forgylte den. Det var bibelmotiv, det danske riksvåpen samt forskjellige provinsvåpen i to etasjer. Ved den øverste kant kunne leses bibelordet:

 Lyder Eders Lærere och fölger dem. Thj De Waage offwer eders Sjæle som de der skulle gjøre regenskab for dem at de kunde gjøre det met Glede oc icke Met Suck, Thj det är Eder icke Gut. Hebr. 13, Anno Domini 1626 

Bennett, R.: Kyrkorna i Varberg, Almqvist & Wiksell, 1980

Lignende bibelsitat har funnets på lydhimmelen over prekestolen.

Slottskirken eksisterte til 1830 da festningen ble nedlagt som militært forsvarsverk. I dag huser den Varberg museum. Rommet ble satt i stand i 1925, og fikk dermed imiterte kryssvelv i tre og ble utstillingslokale for kirkelige anliggender fra det nordlige Halland.

LitteraturRediger

  • Bennet, R. og Forsström. M: Kyrkorna i Varberg, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1980
  • Bartoldsson, Agneta: Varberg slott och fästning, och samtida försvarsverk, Varberg Museum årbok, 1995

Eksterne lenkerRediger