Slotsholmskanalen

Slotsholmskanalen i København er navnet på den delen av kanalsystemet rundt Slotsholmen som avgrenses av broene Stormbroen og Christian IV's Bro. Den øvrige delen av kanalsystemet kalles Frederiksholms Kanal.

Slotsholmskanalen.