Slipstvang eller slipsplikt er en bestemmelse som gjør det obligatorisk for menn å ha slips for å komme inn på et serverings-, spise- eller dansested. Bestemmelsen dukket opp på 1960-tallet, da moten og klesstilen var i stor forandring og ble mer uformell og løs enn tidligere. Den ble først og fremst praktisert av dørvakter på mer eksklusive spisesteder hvor man ønsket en viss formell og «velkledd» stil blant sine gjester. For å løse problemet, var det enkelte steder mulig for gjester uten slips å få kjøpt, leid eller lånt slips av dørvaktene.

Det kom etter hvert sterke reaksjoner på slipstvangen og Dagbladet hadde i mars 1968 en statusartikkel med tittelen «Slipstyranniet fortsetter hos dørvaktene ved Oslo-restauranter».

Se også rediger