Slaget ved Karlebylånga

Slaget ved Karlebylånga fant sted den 19. mars 1318 utenfor byen Falköping i Västergötland i krigen mot Birger Magnusson.

Den kongelige hæren under ledelse av kong Birger Magnusson kom over forskansninger som hadde blitt reist av en opprørshær. Kongen nektet å angripe de sterke stillingene, og inngikk forhandlinger om våpenstillstand for å lokke vekk de regionale forsvarsstyrkene som bestod av bønder som måtte provianterte på gårdene sine om våren dette året. Krigslisten gav det ønskede resultatet og de kongelige styrkene stormet de tynt bemannede stillingene. De gjenværende soldatene måtte flykte og oppgav sine forskansninger.

Etter denne seieren fortsatte kongen mot vest, trolig for å unnsette Stegeborg eller Nyköpingshus i Nyköping, men kom ut for en ny opprørshær i Söderköping i april. Der ble de overvunnet av Knut Prose av Halland.

Autoritetsdata