Slaget ved Arfderydd

slag i Skottland i år 573

Slaget ved Arfderydd (eller Arderydd) ble kjempet i henhold til annalene Annales Cambriae i år 573 i dagens Skottland.

Størrelsene på de to hærstyrkene har fått ulike tall i flere gamle walisiske kilder, noe som kanskje antyder at det var flere hærer som var allierte. Hovedmotstanderne synes å ha vært Gwenddoleu ap Ceidio og en av prinsebrødrene Peredur og Gwrgi, eller kong Rhydderch Hael. Utfallet var at Gwenddoleu ble beseiret og hans styrker slaktet. Hans skald, Lailoken, ble gal og løp inn i skogen. Han er sannsynligvis opprinnelse til den legendariske arthurianske figuren Merlin.

I et sent manuskript om hendelsene som ble skrevet på 1400-tallet er det en fortelling ved navn Lailoken og Kentigern som plasserer slaget på en slette mellom Liddel og Carwannok. Antagelig er dette stedet Arthuret, i nærheten av Longtown, i Cumberland (dagens Cumbria).