Slør er et kvinneplagg som dekker håret og ofte, men ikke alltid, ansiktet og av og til hele kroppen. Plagget er laget av løst vevd, tynt eller lett, eller mer eller mindre gjennomsiktig stoff. Nonners slør kalles hakelin. Slør bæres av religiøse, politiske eller andre grunner.

Brudeslør løftet for å vise ansiktet.

I blant annet tradisjonell jødisk, kristen og islamsk kultur skjuler kvinner håret for ikke å risikere å friste fremmede menn til urene tanker, ettersom håret er blitt ansett å være erotisk ladet. Eksempelvis oppfordrer Paulus, i Det nye testamentet, kvinner til ikke å opptre barhodet når de utøver sin tro. Tradisjonen har rot i assyrisk, mykensk, antikvitet gresk og romersk kultur.