Skyttergravsfeber

Skyttergravsfeber er en akutt infeksjonssykdom. Den blir vanligvis fremstilt av bakterien Bartonella quintana som ofte lever på lus. Skyttergravsfeber var svært vanlig under den første verdenskrig. I mellomkrigstiden ble det ikke funnet noen kjente tilfeller av sykdommen, men den dukket opp igjen i 1942 og 1943. Vanlige symptomer på skyttergravsfeber er hodepine og feber. Kjente personer som har fått skyttergravsfeber er J.R.R. Tolkien som fikk denne sykdommen i 1916.