Skyrud sag

Skyrud sag eller Skyrudsaga er et nedlagt sagbruk som ligger nord for Knapper i Nord-Odal. Ankomst til saga er enten via Romedal almenning langs Solør-Odalsvegen, skogsveien fra Malungen, eller via Knapper.

HistorieRediger

Tidligere har det vært flere bedrifter som har operert på stedet. Sist var det sagbruk. Med operativt anlegg her gav det flere arbeidsplasser til Nord-Odal. Sagbruket dekommisjonerte 26. januar 1996, ifølge en beskjed funnet inne i fyrkjelebygget. Området består av flere lagerhaller, et eget anlegg med fyrkjele, og en egen avdeling med elektrisk utstyr. I tillegg er det et hovedbygg med kontorer her. Anlegget er forsvarlig stengt med flere av dørene tungt barrikadert. Alt er fremdeles nesten intakt.

AnnetRediger

Fremdeles arrangeres det utekino på anlegget, hvor bilene kan parkere på de svære plassene utenfor, og et stort lerret strekkes ut over veggen på det ene lagerbygget.