En skrankeadvokat er en advokat som prosederer for en domstol. Ordet skranke viser til rekkverket i rettssalen som skiller dommerens plass fra advokatenes, tiltaltes og tilhørernes plass.

En skrankeadvokat i engelsk habitt, med kappe, krave og parykk.