Skralle

Mekanisk innretting som gjør at to elementer bare kan bevege seg mot hverandre i én retning

Ei skralle eller snelle er en mekanisk innretting som gjør at to elementer kan bevege seg mot hverandre i bare én retning, i dag oftest brukt i håndtak for pipenøkler med frihjulskobling. Frihjulet gjør at brukerens fram-og-tilbakebevegelse bare fører til at pipenøkkelen dreier én vei. Dermed er det ikke nødvendig å frakoble pipenøkkelen fra dreielegemet i tilbaketrekningsfasen. Skrallemekanismer brukes imidlertid også i manuelle vinsjer og i andre systemer der det er viktig at kraften som er brukt ikke går til spille ved at vaieren eller annet trekkes ut igjen.

Skrallemekanisme: 1-tannhjul, 2-klo, 3-base
Pipenøkkel med skrallemekanisme

Mekanisk fungerer en skrallemekanisme ved at det ene elementet har et tannhjul med haifinneformede tenner. Mot disse ligger en liten klo eller blokk som kan skli over den ytre buen av tennene, men vil låses mot den indre buen. Kloa kan holdes ned mot tannhjulet av en fjær eller tyngdekraften. Ved å heve kloa, kan mekanismen fristilles, slik at den kan løpe den andre veien. I innrettinger fra antikken var tannhjulet ikke et hjul, men en lang skinne av jern med tenner. Tilsvarende rette mekanismer brukes i buntebånd («strips»).