Skoklefallsdagen

Skoklefallsdagen er en merkedag på Østlandet, som markerte dagen da våronna var ferdig. I innlandsbygdene var datoen 3. juni, men i kystbygdene ble skoklefallsdagen lagt til en dag i slutten av april eller i begynnelsen av mai.