Skogfinneforeningen

Skogfinneforeningen er en norsk interesseorganisasjon stiftet 26. januar 2021[1] som har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette. Skogfinneforeningen er en nasjonal medlemsorganisasjon for alle som støtter dette formålet, enten de er av skogfinsk avstamning eller ei.

Foreningen har siden starten vært sterkt engasjert i kampen for å få realisert det nye museumsbygget til Norsk Skogfinsk Museum, som lenge arbeidet i motvind med å få utløst allerede bevilgede midler til å utvikle byggeprosjektet. Skogfinneforeningen er også opptatt av at museet skal få tilstrekkelige ressurser til å bli en sentral institusjon for forskning og formidling innenfor den skogfinske kulturen.

Skogfinneforeningen bidro med flere innspill til Sannhets- og forsoningskommisjonen (Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner), forut for at kommisjonen la fram sin omfangsrike rapport 1. juni 2023.[2][3] Foreningen har deltatt i flere åpne høringer i anledning Sannhets- og forsoningskommisjonens og senere Kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeid.

Styreleder i Skogfinneforeningen etter etableringen i 2021 er Rune Hernes Bjerke.[4]

Referanser

rediger
  1. ^ «Skogfinneforeningen stiftet 26. januar 2021». Romerike Historielag (norsk). Besøkt 1. november 2023. 
  2. ^ Blomberg, Wenche (12. oktober 2022). «Leserinnlegg fra Skogfinneforeningen: «En misforståelse»». Ruijan Kaiku. Besøkt 1. november 2023. «Vi ønsker oss et prosjekt for å skape nytt liv rundt språket – berge det som berges kan, og ta med det som er bevart inn i nye sammenhenger. Dette er også revitalisering. (---) Det er dette vi har foreslått som et konkret forsoningstiltak overfor Sannhets- og forsoningskommisjonen. Ikke noe annet.» 
  3. ^ «Møte med Skogfinneforeningen». uit.no. UiT - Norges arktiske universitet. 2021. Besøkt 1. november 2023. «I forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens opphold i Finnskogen og Svullrya, møter kommisjonen Skogfinneforeningen. | På møtet er leder Dagfinn Høybråten, kommisjonsmedlemmene Aslak Syse, Ivar Bjørklund, Marit Myrvoll. | Fra Skogfinneforeningen kommer sekretær Anita Vorkinslien, kasserer Gunnvald Grønvik og nestleder Wenche Blomberg.» 
  4. ^ «Kontakt». skogfinneforeningen.no. Besøkt 14. mai 2024.