Sannhets- og forsoningskommisjonen (Norge)

norsk, statlig kommisjon

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner er en norsk, statlig kommisjon opprettet av Stortinget i 2018. Den ledes av Dagfinn Høybråten og består ellers av elleve andre fagpersoner.

Sannhets- og forsoningskommisjonen.jpg

OpprettelseRediger

Stortinget vedtok å opprette en slik kommisjon den 20. juni 2017.[1] Presidentskapet fikk i oppdrag å utarbeide nærmere forslag til mandat, navn og sammensetning. Dette ble behandlet av Stortinget 14. juni 2018. Kommisjonens navn er «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (sannhets- og forsoningskommisjonen)».

Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

MandatRediger

Mandatet beskriver tre oppdrag som kommisjonen skal gjennomføre:

  1. Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
  2. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
  3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Den 9. mai 2019 innfortolket kommisjonen skogfinnene i mandatet.[2]

Kommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2022 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.

Sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen er etablert på UiT Norges arktiske universitet. Sekretariatet ledes av Liss-Ellen Ramstad.

Kommisjonen har egne hjemmesider og disse er på sju språk: sørsamisk, lulesamisk, kvensk, nordsamisk, finsk, norsk og engelsk.

MedlemmerRediger

Offisielle navn på sju språkRediger

Sannhets- og forsoningskommisjonen har fastsatt følgende offisielle flerspråklige navn på kommisjonen:

  • Kvensk: Tottuuen- ja sovinonkommisjuuni
  • Sørsamisk: Saetniesvoete- jïh liktemekommisjovne
  • Lulesamisk: Duohtavuoda- ja såbadimkommisjåvnnå
  • Nordsamisk: Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna
  • Finsk: Totuus- ja sovintokomissio
  • Engelsk: The Truth and Reconciliation Commission

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger