Skjærslokker

Skjærslokker er et brannslokkingsredskap som bruker høytrykkvann. Apparatet har en høytrykkpumpe, drevet av en ekstern kraftkilde, som gir ca. 30-60 liter/min ved maksimum 300 bar. Til det trykksatte vannet kan det tilsettes et skjæremiddel som gjør at det kan lages hull gjennom stål, betong, laftevegger, o.l. Munnstykket lager en fin vanntåke som fordamper og ekspanderer hurtig i et overtent rom. Dette senker temperaturet i rommet meget effektivt og raskt – med et minimum av vannskader. I kombinasjon med termisk kamera er skjærslokkere svært effektive til å avgrense branner. Utvendig slokking med skjæreslukker kan bli valgt som første innsats for å senke innvendig temperatur, noe som forbedrer røykdykkernes sikkerhet vesentlig. I tillegg til bruk som førsteinnsats er skjærslokkeren også effektiv i etterslokksfasen. Slokkemetoden gir relativt små vannskader og har derfor også en skadebegrensende effekt.

Eksterne lenkerRediger