Skjælholmene

Naturreservat i Nesodden kommune
(Omdirigert fra Skjærholmene)

Skjælholmene er to små øyer midt i Bunnefjorden i Nesodden kommune, eiet av Oslo kommune. Øyene har lenge blitt kalt Skjærholmene, men navnene ble endret i forbindelse med vedtak av Verneplan for Oslofjorden i 2008, etter uttalelse fra Statens navnekonsulent.[2]

Skjælholmene
LandNorge Norge
Areal1,61 hektar[1]

Skjælholmene
59°51′11″N 10°43′40″Ø

Søndre SkjælholmenRediger

Den søndre Skjælholmen er den største av de to; 500 meter lang og 100 meter bred. Høyeste punkt er 10,4 meter over havet. Øya kan ved første øyekast virke ganske karrig, men det er registrert 138 plantearter der, og sjøfuglfaunaen er også svært artsrik. Den sørlige delen av øya er sammen med sjøområdet rundt, vernet som Søndre Skjælholmen naturreservat. Formålet med vernet er å ta vare på tørrengvegetasjon, sjøfugl samt den geologiske Skjærholmenformasjonen.[3] Det er kun motorisert ferdsel som er forbudt i naturreservatet, på land hele året, på sjøen fra 15. april til 15. juli.[4]

På nordsiden av øya er det en liten brygge, og noen fortøyningsbolter i fjellet.

Nordre SkjælholmenRediger

Den nordre Skjælholmen er den minste av de to; 260 meter lang og 90 meter bred. Arealet er 16,5 dekar, og høyeste punkt 12,7 meter over havet. Hele øya ble vernet som Nordre Skjælholmen naturreservat ved Kongelig resolusjon 19. juni 2009 Verneplan for Oslofjorden, delplan sjøfugl.[5][6] I motsetning til på søndre, er det på Nordre Skjælholmen forbud mot all ferdsel i perioden 15. april til 15. juli, men bare på land. Sjøen rundt inngår ikke i reservatet.[7]

ReferanserRediger