Skipssetning, skipformet gravanlegg hvor runde stein er lagt ut i form av konturen av et skip sett ovenfra. Denne gravformen forekommer i jernalderen i Norden, ikke minst i senere jernalder og vikingtiden (400-1050 e.Kr).

Hjortahammar, Blekinge.
Skipssetning på Hjortahammar.

Kjente skipssetninger inkluderer Lindholm Høje og Klebæk Høje i Jylland, Danmark, Ales stener i Kåseberga (Österlän) og Hjortahammar (Blekinge) i Sverige, og Istrehågan i Norge.

Ales stenar i Sverige.