Hjortahammar er et stort gravfelt på en odde på fastlandet like innenfor Hasslö i Karlskrona kommune i Blekinge i Sverige.

Hjortahammar gravfelt sett fra nord. Nærmest sees rundgraver fra jernalderen. Til høyre skipssetning og bakerst gravsteiner fra vikingtid.
Skipssetning med baugen i forgrunnen.

De eldste gravene ligger under en gruppe rundstrukturer og firkanter i rundstein fra romersk jernalder (0-400 e.Kr) i nord. De nyeste gravene ligger under reiste stener og skipssetninger fra vikingtiden (800-1050) i sør. Utgravingene har pågått siden 1800-årene, og området er i dag fredet.

I vikingtiden var det havn ved Hjortahammar, og funn av Blekinge-gjenstander sør for Østersjøen vitner om livlig handel med Tyskland og Polen. På denne tiden ble de døde her oftest kremert sammen med personlige eiendeler i graven. Det antas at gravene var knyttet til en bosetning som nå er borte.

På Hjortahammar var det bondehavn på 1600-tallet, og et steinkapell – trolig for sjøreisende – var synlig så sent som på 1700-tallet.