Kemner (av latin camera, «(skatt)kammer») er en eldre betegnelse for den kommunale tjenestemann i byene som hadde ansvaret for å innkreve skatter og foreta utbetalinger etter anvisning. I nyere tid brukes betegnelsen også om tilsvarende stilling i herreds- og fylkeskommunene, som kommunekasserer og fylkeskasserer.

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreving fra kommunene.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ «Ny dato for overføring av skatteoppkreverfunksjonen blir 1. november 2020». Skatteetaten (norsk). 26. mars 2020. Besøkt 6. mai 2021. 

Kilder

rediger