Skatteomgåelse (engelsk tax avoidance) er å gjennomføre disposisjoner som har til hovedformål å spare skatt og hvor gjeldende skattelovgivning brukes på en måte som strider mot reglenes formål. Etter norsk skatterett vil skattemyndigheter og domstoler kunne skjære igjennom slike disposisjoner (ulovfestet gjennomskjæring). Spesielt multinasjonale selskaper kan organisere seg slik at de utnytter ulike lands skattesystemer og skatteavtalerett for få lavere skattebelastning.[1]

Skatteomgåelse må skilles fra skatteplanlegging på den ene side, som vanligvis benyttes om tilpasninger som er lovlige og som ikke klassifiseres som omgåelse, og skatteunndragelse på den annen side, som er bruk av proforma-arrangementer eller feilaktige opplysninger.

Referanser Rediger

  1. ^ Skjult - Et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold Publisert: 2012

Litteratur Rediger