SkatteFUNN

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forsknings- og utviklingsinnsats (FoU) i næringslivet. Formålet er å motivere bedrifter som skaffer seg ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

BakgrunnRediger

Hervik-utvalget foreslo i sin innstilling (NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping) å etablere en skattefradragsordning for å øke næringslivets FoU-innsats. Bakgrunn for utvalget var lav oljepris, og antatt fall i inntekter fra olje- og gassvirksomheten de neste tiårene. Det ble siktet mot at Norge skulle øke sin FoU fra 1,6 % til 3 % av BNP i 2010, altså på linje med Sverige.[1]

I 2001 ble det etablert en tilskuddsordning (FUNN-ordningen) som hadde et budsjett på 200 millioner kroner i 2001. Denne ordningen hadde en enkel, nettbasert søknadsbehandling og søkerne fikk svar innen 14 dager.

Stortinget ønsket imidlertid en skattefradragsordning framfor en tilskuddsordning og ba regjeringen legge fram forslag om en ordning med skattefradrag for bedriftenes FoU-utgifter i forbindelse med statsbudsjettet for 2002.

Formelle kravRediger

Skattefradragsordningen SkatteFUNN 1.1.2002 gir alle bedrifter som driver skattepliktig virksomhet i Norge mulighet for et fradrag i skatt på inntil 20 prosent (18 prosent for store bedrifter) av kostnadene til forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen er bransje-uavhengig, og det er ingen begrensninger på tema eller geografi. SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.

Ordningen er hjemlet i skatteloven og administreres av Norges forskningsråd. Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for  bedriften.

For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Skal man være sikret behandling og fradrag for inneværende år, må søknaden sendes elektronisk senest 1. september.

EvalueringRediger

SkatteFUNN er et tiltak for å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. Evalueringen til Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Finansdepartmentet (2018) konkluderer med at SkatteFUNN bidrar til å øke næringslivets investeringer i FoU, og at dette bidrar til mer nyskaping og økt produktivitet.[2] Støtteordningen kostet over 4 milliarder kroner i tapte skatteinntekter (2018) og gir ifølge professor Karen Helene Ulltveit-Moe ikke de effekter som ble forventet da den ble innført. Et hovedmål var å øke prosentandel forskning så Norge kom mer på linje med andre sammenlignbare land i OECD, som Sverige. Selv om total forskningsinnsats har økt noe (fra 1,6 % til 2 %) så har andelen av FoU finansiert av næringslivet gått ned.[1] Økokrim pekte også på SkatteFUNN-ordningen som særlig utsatt for økonomisk kriminalitet[3]. Skatteetaten opprettet en egen spesialgruppe for kontroll av skattefunn og fant et betydelig omfang av feil, inkludert fradrag for ordinære driftskostnader som FoU-kostnader, og flere tilfeller der det er oppført timer for ansatte som har vært på ferie, vært sykmeldte eller i permisjon[4]. Flere endringer innført i 2020 tar bl.a. sikte på å minske misbruk av ordningen[5].

ReferanserRediger

  1. ^ a b Karen Helene Ulltveit-Moe (30. august 2018). «Statlige støtteordninger - pengesluk eller effektivt virkemiddel?». Dagens Næringsliv. Besøkt 30. august 2018. 
  2. ^ «Evaluering av SkatteFUNN». Samfunnsøkonomisk analyse (engelsk). Besøkt 9. juni 2020. 
  3. ^ «Økokrim mistenker at kriminelle utnytter Skattefunn-ordningen». e24.no. Besøkt 18. september 2020. 
  4. ^ «SkatteFUNN - fortsatt en gunstig ordning». Den norske Revisorforeningen (norsk). Arkivert fra originalen 12. juli 2020. Besøkt 18. september 2020. 
  5. ^ AS, Regnskap Norge. «Statsbudsjettet 2020 - endringer i Skattefunn-regelen». Regnskap Norge. Besøkt 18. september 2020. 

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger