Skardberga naturreservat

naturreservat i Oppland
Skardberga naturreservat
Skardberga.JPG
Skardberga. Bildet tatt ved Lundsætra.Bak skimtes Spåtind
Opprettet11. mars 2011

Skardberga naturreservat
61°07′26″N 9°46′34″Ø

Skardberga naturreservat ligger i Synnfjellet i Nordre Land og Gausdal kommuner. Naturreservatet er på 11641 daa, og ble vernet 11.3.2011. Skardberga har kupert terreng med gammel fjellgranskog. Her vokser det sjeldne planter, lav og mose. Området har stor variasjon i vegetasjon, skog og naturtyper, herunder også våtmark. Reservatet regnes som representativt for fjellgranskog i regionen. I naturreservatet befinner det seg også et gammelt nedlagt skiferbrudd, som ble brukt til lokalt uttak av skifer til taktekking.

Skardberga naturreservat ligger inntil Langsua nasjonalpark, og inngår i verneplanen for denne.


Eksterne lenkerRediger

  • Skardberga faktaark hos Direktorratet for naturforvaltning