Skalafordeler

kostnadsfordeler som bedrifter oppnår på grunn av deres driftsskala
(Omdirigert fra «Skalaeffekt»)

Skalafordeler, skalaeffekter eller stordriftsfordeler (engelsk: economies of scale) betegner innen økonomi og produksjonslære en situasjon innen produksjonen av en vare eller tjeneste, hvor produksjonen har avtakende grensekostnader. I dette ligger det at kostnadende blir mindre per produserte enhet når antall produserte enheter øker. Avtakende grensekostnader er vanlig i mekanisert industriproduksjon og i mange tjenestesektorer som bygger på teknologi og nettverkseffekter.

Når produksjonen går fra Q til Q2, reduseres grensekostnaden fra C til C1

Eksempler på næringer som har skalafordeler er alle typer maskinell fabrikkproduksjon og samlebåndsproduksjon, samt tjenester som eksempelvis bank- og finanstjenester, innholdstjenester over internett, og telekommunikasjon.