Skøyen-drapet

uoppklart drap i 2008

Skøyen-drapet er saksnavnet gitt til det uoppklarte drapet på den den 43 år gamle norske IT-Gründeren Vegard Bjerck den 18. desember 2008. Ingen er dømt for drapet.

I juni 2009 pågrep politiet en person som ble siktet for forsettlig drap. Etter løslatelse og enda en pågripelse ble personen til slutt frifunnet av retten.[1] Ifølge påtalemyndigheten skal Bjerck ha blitt drept i affekt etter å ha tatt personen på fersk gjerning i å ripe opp biler som sto feilparkert.[2]

TidslinjeRediger

18. desember 2008. Vegard Bjerck blir funnet knivstukket og døende, av en nabo i garasjeanlegget på Hofftunet på Skøyen i Oslo. Basert på obduksjonsrapporten og telefonlogger ble det anslått at han ble drept en gang mellom kl. 16:04 og kl. 16:15:46.[3] Kl. 16:04 skal avdøde ha hatt en telefonsamtale, og kl. 16.15.46 angir tidspunktet da nødsamtalen ankom AMK-sentralen. Naboen som fant den dødelig sårede Bjerck, og først varslet om drapet, anslo i retten at det tok ca. to minutter fra han først så den drepte til han fikk kontakt med AMK.[4]

20. mars 2009 satte politiet opp en felle, en bil som ble dobbelparkert, i håp om å avsløre en person som hadde ripet opp feilparkerte biler i parkeringsanlegget. Allerede samme kveld viste opptaket at en person fattet interesse for bilen. Opptaket viser tiltalte parkere sin bil ved siden av lokkebilen med mye strev. Tiltalte forsvinner, men kommer tilbake til gjesteparkeringen 20 minutter senere samme kveld og bøyer seg ned foran leiebilen og riper også denne bilen. [5]

15. juni 2009 pågripes og siktes personen som ripet politiets lokkebil, mistenkt for drapet på Vegard Bjerck. Konfrontert med politiets videobevis tilstår han å ha ripet flere biler, men nekter fortsatt en hver befatning med drapet på Vegard Bjerck[6]

30. juli 2009 løslates siktede p.g.a. tvil om vedkommende hadde hatt nok tid til å begå drapet.

21. mars 2011 pågripes siktede på nytt, etter at politiet har fått en ny rapport fra Tyskland om en fruktkniv som var beslaglagt hos tiltalte, mistenkt for å være drapsvåpenet.[7]

23. mai tas det ut tiltale for forsettelig drap på Vegard Bjerck, mot den siktede.

RettssakenRediger

Rettssaken startet 3. oktober 2011, og vedvarte frem til 15. desember samme år, bl.a. som følge av flere utsettelser underveis, for å hente inn flere ekspertvurderinger i tilknytnytning til den beslaglagte fruktkniven. Rettssaken foregikk i Oslo-tingrett. Retten var ledet av tingrettsdommer Anne Margrethe Lund for en fullsatt sal. Aktor var statsadvokat Svein Holden, mens tiltalte var forsvart av hovedforsvarer advokat Knut Lindboe og medforsvarer Petter Nordgreen Sterud. Under rettssaken la påtalemakten frem en rekke indisier, men ingen domfellende beviser i saken.

Riping av biler i garasjeanleggetRediger

Tiltalte vedgikk i retten at han ved flere anledninger hadde ripet biler i garasjeanlegget, som en reaksjon mot det han oppfatettet som hensynsløs parkering fra andres side. En nær venn av Bjerck forftalte at hans bil ble ripet en gang han var på middagsbesøk hos Bjerck, våren 2006. - Jeg syntes det var så trangt at jeg tok to plasser. Da jeg kom ned i garasjen etter middagen, var det ripeskader på seks flater i lakken. Vi var forferdet over at noe slikt kunne skje, og jeg fortalte det til Vegard. Han ble sint og flau over at noe sånt kunne skje med gjestene hans, fortalte vennen i retten.[8] Tiltale har hele tiden nektet for å ha ripet denne bilen.

Et nabopar som i en periode brukte gjesteparkeringen i garasjeanlegget oppdaget dagen etter drapet, en ny ripeskade i lakken foran på bilen sin. Fra før var det 3 mindre riper. - Skadene i lakken vi oppdaget den dagen var dypere og lengre enn de tre skadene vi hadde oppdaget tidligere. Da tenkte vi at det er noen som riper opp bilen med vilje, og vi tenkte at det var noen som gjorde det mens bilen sto i garasjen, fortalte naboparet i retten. Tiltalte erkjente å ha ripet opp den aktuelle bilen.[9]

Etter å ha mottatt dette tipset ba politiet beboerne i Hofftunet om å rapportere om skader på bilene og fikk tilbakemelding om totalt 15 skadeforhold. Det ledet til mistanke om at det kunne være noen blant sameiets egne beboere som ripet naboenes biler.[10]

Bevegelser i garasjeanlegget drapsdagenRediger

Flere beboere i boligsameiet var innom den ytre delen av garasjeanlegget i den aktuelle perioden.[11] En kvinne fortalte i retten at hun i tiden rundt klokken 16:05-16:10 drapsdagen, parkerte bilen rett ved den indre garasjeporten der offeret ble funnet drept, og at hun deretter gikk ut gjennom garasjeanlegget uten å se noe å bite seg merke i. Rundt samme tidspunkt plukket en mann opp sin kone i samme anlegg. Heller ikke de så noe mistenkelig. En tredje kvinne skal ha vært på tur med sine to barn rett ved nedkjørselen til garasjeanlegget, rundt klokken 16:09 drapsdagen. Hun ble stående et par minutter fordi vognen veltet. Hun forteller at hun så en bil komme fra høyre side og kjøre inn i garasjen, men ingen bil som kom opp.

LuktbevisetRediger

Like i etterkant av drapet plukket en erfaren politihund fra Oslo politidistrikt opp et luktspor ved trappeoppgagen i garasjeanlegget. Dette fulgte den opp trappen og videre til inngangsøren til leilighetskomplekset der tiltalte bodde. I alt seks leiligheter er tilknyttet denne inngangen. Hundeføreren søkte med den samme hunden, i området rundt åstedet i flere timer på drapsdagen, uten at hunden markerte funn av andre viktige spor. Ifølge hundeføreren antar man at hundene oppfanger lukt som skilles ut fra adrenalin fra mennesker. Erfaringsmessig plukker hundene ofte opp luktspor fra en gjerningsperson selv om det har gått mange andre mennesker i området.[12] Ifølge politiet tar det 1 minutt og 40 sekunder å gå mellom tiltaltes leilighet og garasjeanlegget.[13]

Fruktkniv-bevisetRediger

Hjemme hos den siktede beslagla politiet en eksklusiv fruktkniv av merket Global, som de mente kunne være drapsvåpenet. Knivbladet på denne er 6,8 cm langt. Obduksjonsrapporten viser at det var 11 stikkskader på Bjerck, seks av dem så dype at de gikk langt inn i kroppen. To av stikkene gikk minst ti centimeter inn i kroppen, mens det dypeste, som gikk gjennom ryggen og inn i brystet, ble målt til elleve centimeter av rettsmedisinerne. Professor i anatomi, Per Holck, som ofte har vært brukt som sakyndig i en rekke store kriminalsaker, konkludete på sin side med at den aktuelle kniven har for kort blad til å ha kunnet gi Bjerck flere av de stikkskadene som drepte ham. Rettsmedisinsk institutt forklarte at forskjellen på mer enn fire centimeter mellom knivbladets lengde og stikkdybden kunne skyldes at muskelvevet trekker seg sammen. Dette ble avvist av Holck, som fremhevet at vevet i brystkassen erfaringsmessig ikke sammentrykkes mer enn maksimum to centimeter. I tillegg hadde Bjerck på seg en tykk skinnjakke, genser og skjorte, som kniven også måtte gå gjennom. Holck kom også til at det var dårlig samsvar mellom stikksårene og den krummede kniven. Hans konklusjon var at den aktuelle kniven måtte utelukkes som drapsvåpen.[14]

Tiltalets kone forklarte i retten at hun var spesielt opptatt av at familien skulle ha gode kjøkkenredskaper og disse derfor jevnlig ble slipt. Den aktuelle fruktkniven skal således ha vært slipt flere ganger i tiden mellom drapet og beslaget.[15]

Aktivitet på tiltaltes PCRediger

Undersøkelser av tiltaltes PC viste at tiltalte på drapsdagen chattet med en kollega inntil kl. 16:03:48 og sendte en e-post kl.16:15:27. Mellom disse tidspunktene er det 11 minutter og 39 sekunder. Datateknikerne som undersøkte PC-en fant seks e-poster med registrerte endringer i løpet av det aktuelle tidsrommet. De aktuelle tidspunktene er: 16.03, 16.04, 16:09, 16:10, 16:10 og 16:13. Det ble aldri avklart om det var tiltalte selv som åpnet disse mailene, eller om det var et antivirusprogram på datamaskinen som foretok endringer i dokumentene på disse tidspunktene. Retten konkluderte med at det er en sannsynlighetsovervekt for at mailene var åpnet av tiltalte selv.[16]

DommenRediger

I sin avsluttende prosedyre la Holden ned påstand om 11 års fengsel, minus 108 dager for utholdt varetekt for tiltalte. Forsvaret på sin side ville ha full frifinnelse for drapet.[17]

Dommen falt 11. januar 2012. I denne frifinnes tiltalte for drapet på Vegard Bjerck, men finnes skyldig i å ha ripet opp biler i det samme garasjeanlegget.[18] 30. januar samme år ble det klart at påtalemyndigheten ikke kom til å anke saken.[19]

ReferanserRediger

 1. ^ Dagen: «45-åring frifunnet for Skøyen-drapet». Publiseringsdato: 12. januar 2012, side 4.
 2. ^ NRK: «Jeg er skuffet, men ikke overrasket». Publiseringsdato: 11. januar 2012. Besøkt 11. september 2016.
 3. ^ NRK: «– Jeg er ganske sikker på at jeg så drapsmannen». Publiseringsdato: 05.10.2011. Besøkt 19. januar 2020.
 4. ^ NRK: «– Jeg så ingen bevegelser». Publiseringsdato: 4. oktober 2011. Besøkt 19. januar 2020.
 5. ^ NRK: «– Han følte seg overvåket». Publiseringsdato: 06.10.2011. Besøkt 21. januar 2020.
 6. ^ NRK: «– Familiefar siktet for Skøyen-drapet». Publiseringsdato: 15.06.2009. Besøkt 20.01.2020.
 7. ^ NRK: «Knivspor knytter nabo til Skøyendrapet». Publiseringsdato: 21.03.2011. Besøkt 20.01.2020.
 8. ^ VG: «Vegard Bjercks venn konfronterte drapstiltalte». Publiseringsdato: 6. oktober 2011. Besøkt 21. januar 2020.
 9. ^ VG: «Oppdaget ripeskader på bilen dagen etter drapet». Publiseringsdato: 6. oktober 2011. Besøkt 21. januar 2020.
 10. ^ VG: «Rettssaken i Skøyen-drapet starter i Oslo tingrett mandag: Mysteriet i Skøyen-garasjen». Publiseringsdato: 3. oktober 2011. Besøkt 22. januar 2020.
 11. ^ NRK: «– Jeg er ganske sikker på at jeg så drapsmannen». Publiseringsdato: 05.10.2011. Besøkt 19. januar 2020.
 12. ^ NRK: «Politihund fulgte spor til drapstiltaltes inngang». Publiseringsdato: 5. desember 2011. Besøkt 19. januar 2020.
 13. ^ Nettavisen: «– Nå har vi ingen konkrete spor.». Publiseringsdato: 30. juli 2009. Besøkt 19. januar 2020.
 14. ^ VG: "Sår tvil om nytt bevis i Skøyen-drapet: Ekspert: - Dette kan ikke være drapsvåpenet". Publiseringsdato: 13.02.2015. Besøkt 19.01.2020.
 15. ^ VG: "Angriper politiets fruktkniv-bevis". Publiseringsdato: 13.02.2015. Besøkt 19.01.2020.
 16. ^ NRK: «– Åpnet du disse, så er du uskyldig». Publiseringsdato: 3. oktober 2011. Besøkt 19. januar 2020.
 17. ^ Aftenposten: "Påstand om 11 års fengsel for Skøyen-drapet". Publiseringsdato: 14.12.2011. Besøkt 19.01.2020.
 18. ^ TV2: "Frikjent for Skøyen-drapet". Publiseringsdato: 11.01.2012. Besøkt 19.01.2020.
 19. ^ Aftenposten: "Anker ikke frifinnelse i Skøyen-drapet". Publiseringsdato: 30.01.2012. Besøkt 19.01.2020.