Sivilt personell

Sivilt personell er det norske militærvesenets benevnelse på funksjonærer og andre ansatte som ikke har noen militær grad, men som likevel er ansatt i militæret. Sivilt personell har ingen uniformsplikt bortsett fra under internasjonale operasjoner. Da anvendes også sivile grader i henhold til tabellen nedenfor, og spesielle distinksjoner.[1][2][3]

HistorieRediger

Som på de fleste andre områder som berører statusen til sivilt tilsatte i det norske Forsvaret, har Personellforbundet gått i bresjen for det sivile gradssystemet. Da Forsvarsdepartementet utga sine føringer for disponering av sivile til internasjonale oppdrag («intops»), var Personellforbundet aktivt med i utformingen av Forsvarssjefens utfyllende retningslinjer for slik disponering. I dette arbeidet kom det fram et behov for å markere den kompetansen sivilt tilsatte innehar, også i internasjonale oppdrag. Det var ikke ønskelig å utstyre sivilt personell med militære grader, da dette ville skapt et galt inntrykk av hvilken kommandomyndighet og militær kompetanse de sivile var i besittelse av. Det ble derfor besluttet å innføre et eget sivilt gradssystem.

Retningslinjene for norske sivile grader ble utgitt våren 2009.

Det sivile gradssystemetRediger

Det norske systemet er basert på det allerede eksisterende systemet for sivile grader i FN og NATO. Formålet med gradene er å vise på en enkel måte hvilket nivå den sivilt tilsatte er på, samt at vedkommende har et fagansvar for undergitt personell, både sivile og militære. Selv om sivilt personell har grader, har de ikke noe kommanderende rolle, utenom i noen veldig få tilfeller. Vanlig hilsen og honnør gjelder også mellom sivilt og militær personell.

I listen over grader er samtlige koblet opp mot en militær grad. Det er ikke laget en kobling opp mot sivile stillingskoder i Forsvaret, det vil derfor ikke være mulig si hvilket gradsnivå man havner på før man innplasseres i en OPL/I-stilling. Bokstaven «C» står for «Civil».

C : Vervet/Sersjant/Tilsvarende

C-1: Fenrik/Løytnant/Tilsvarende

C-2: Kaptein/Tilsvarende

C-3: Major/Tilsvarende

C-4: Oberstløytnant/Tilsvarende

C-5: Oberst/Tilsvarende

C-6: Brigader/Tilsvarende

C-7: Generalmajor/Tilsvarende

C-8: Generalløytnant/Tilsvarende

DistinksjonerRediger

Når man er innplassert i en C-stilling i en OPL/I, ikledd uniform og på vei ut i et internasjonalt oppdrag, må man også ha distinksjoner for å vise graden. Da systemet ble innført, hadde man laget distinksjoner med C og et tall som sa hvor man var på rangstigen. Dette ble siden endret, og den gjeldende distinksjonen er nå en hylse med skriften CIV og et antall streker som tilsvarer hvilket tall man har. (Parentes) viser den militære graden.

Betegnelse Grad Insignia
COR 3 Vervet (Visekorporal)
COR 4 Grenader (Korporal)
COR 5 Sersjant
CIV 1 (A) Fenrik
CIV 1 (B) Løytnant
CIV 2 Kaptein
CIV 3 Major
CIV 4 Oberstløytnant
CIV 5 Oberst
CIV 6 Brigader
CIV 7 Generalmajor
CIV 8 Generalløytnant
Ørken Distinksjon brukt i ørken og

internasjonale oppdrag i
varmere land

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ ”Nye” sivile grader 2016-07-11.
  2. ^ SÆRAVTALE FOR TJENESTEGJØRING I INTERNASJONALE OPERASJONER, Gjeldende fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013, sid. 5.
  3. ^ CIV - Forsvaret felt - C-6 Arkivert 22. januar 2018 hos Wayback Machine. 2016-07-11.

Eksterne lenkerRediger